אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

כדי שיקום האפשרי, חייבים לנסות את הבלתי אפשרי

~ הרמן הסה ~