אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

אם אדם לא גילה דבר
אשר למענו הוא מוכן למות,
הוא אינו מתאים לחיות

~ מרטין לותר קינג הבן ~