אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

לדעת ולא לפעול,
כמוהו כלא לדעת כלל

~ פתגם סיני ~