אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

לעתים האור שלנו כבה,
אך נדלק מחדש ע"י אחר
כל אחד מאתנו חייב תודה מקרב לב
לאלה שהדליקו מחדש אור זה

~ אלברט שוויצר ~