אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

הוודאות שנפסיד במאבק,
אסור שתמנע מאיתנו מלתמוך
בעניין שבעינינו הוא צודק

~ אברהם לינקולן ~