אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

לעולם אל תשרוף גשרים. עוד תתפלא להיווכח כמה פעמים במהלך חייך,
יהיה עליך לחצות את אותו הנהר

~ גרג אנדרסון ~