אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

מי שיש לו איזה 'למה' שלמענו יחיה,
יוכל לשאת כמעט כל 'איך'

~ פרידריך ניטשה ~