אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

כשאתה אסיר תודה על הדברים שיש לך,
יהיו לך יותר דברים להכיר תודה בגינם

~ זיג זיגלר ~