אילת אופר

כניסה למערכת הניהול

כל עושר בר קיימא נובע מהעשרת אחרים בדרך מסוימת

~ בריאן טרייסי ~